Lecturers


Associate Professor, PhD , Head of Department ARB

Contact image
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Викладає:
"Інтегровані компьютерні технології проектування".

Список основних науково-методичних публікацій:

  1. Жарков П.Е., Розен В. П., Бондаренко А.Н.Актуальные вопросы организации аудита систем снабжения промышленных предприятий сжатым воздухом / Компрессорное и энергетическое машиностроение. МИКЭМ – № 4 (26). 2011 – С. 2-5.
  2. Бондаренко О.М. та інш.Компресорний агрегат / патент України № 68278.
  3. Бондаренко О.М., Казнадій О. В. (студент) Пасивні акустоелектронні датчики для вимірювання кутової швидкості малих маневрених об’єктів/ Механіка гіроскопічних систем. – 2011. – Вип.7. – С. 15-19.
  4. Бондаренко О.М., Дзіх О.П. (студент)Модель похибок вимірювального перетворювача тиску з пневмомеханічним резонатором / VІІ международная научно-техническая конференция “Гиротехнологии, навигация, управление движением ”: Сборник докладов. – К.: НТУУ “КПІ”. – 2009.– С.110-124.
  5. Бондаренко О.М., Кулинич Н.В. (студент)Шляхи підвищення точності акустоелектронних кориолісових гіроскопів / Механіка гіроскопічних систем. – 2008. – Вип.3. – С. 15-19.
  6. Ноговіцин О.В., Бондаренко О.М.Промислова політика наукового розвитку / Інформаційний бюлетень Міністерства промислової політики з стандартизації, метрології та управління якістю. – К.: НАУ. – 2007. - №3. – С. 8-13.
  7. Ноговіцин О.В., Бондаренко О.М., Саліхова О.Б. Шляхи реалізації потенціалу виробництва високотехнологічної продукції / Інформаційний бюлетень Міністерства промислової політики з стандартизації, метрології та управління якістю. – К.: НАУ. – 2007. - №3. – С. 40-51.

Наша адреса: м. Київ, вул. Боткіна 1, Корпус 28 к.214

Our address: Kyiv, street Botkin 1, Building 28 room 214

Контактний телефон/Contact phone: +38 044 204 86 33

 

В. о. завідувача кафедри: Бондаренко Олександр Миколайович

  кімната 214, корпус 28

Пошта кафедри / Mail: arb.iat@kpi.ua

Сайт кафедри / Веб-сайт:  arb.kpi.ua


Notice: Constant _JEXEC already defined in /var/www/clients/client432/web512/web/index.php on line 53