Lecturers


Professor, PhD

Contact image
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Доктор технічних наук, професор Лауреат державної премії України в голузі науки і техніки (1993 р.)

Викладає:

 1. "Конструкція літального апарату (ЛА)".
 2. "Проектування і конструювання ЛА".
 3. "Технологія виготовлення ЛА".

Список основних науково-методичних праць:

 1. Исследования возможности применения профилей Кляйна-Фогельмана для микролетательных аппаратов//Інформаційні системи, механіки та керування : Науково-технічний збірник 2013-Вип.9.-С12-15.
 2. Оценка аэродинамических параметров крыла с изменяемой кривизной//Механіка гіроскопічних систем.- Наук.-техн. збірник.-2012-Вип.25.-С.112-116.
 3. Дослідження впливу початкового степеня турбулентності потоку на аеродинамічні характеристики системи двох профілів// Вопросы проектирования и производства конструкции летательных аппаратов. – Сборн. науч. Труд. НАУ им. Жуковского «ХАИ». Вып. 2 (70).
 4. Оцінка впливу вибору вихідних статичних данних на етапі ескізного проектування на параметри безпілотного літального апарату//Інформаційні системи, механіки та керування : Науково-технічний збірник 2012-Вип.8.-С27-30.
 5. Оцінка несучих властивостей панельних стільникових конструкцій з врахуванням експлуатації//Открытые информационные и компьютерные интегрированные техноло-гии: сборн. науч. труд. НАУ им. Жуковского “ХАИ”-2011.-Вып.53.-С.137-143.
 6. Відновлення несучої властивості інтерцептора літака стільникової конструкції //Інформаційні системи, механіки та керування : Науково-технічний збірник 2011-Вип.7.-С56-63
 7. Кінцеві аеродинамічні поверхні //Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. трудов.-Х., Нац. аэрокосмический ун-т”ХАИ”,2011.-Вып.49.-С.5-12.
 8. Оценка параметров переходных режимов полета самолета вертикального взлета и посадки//Авиационно-космическая техника и технология.-НАУ им. Жуковского “ХАИ”-2011.-№1/78.-С.54-58.
 9. Математическая модель формирования аэродинамического облика аппарата по критерию максимального аэродинамического качества//Вопросы проектирования и производства конструкции летательных аппаратов.-Сборн. науч. труд. НАУ им. Жуковского “ХАИ”-2011.-Вып.1(65)-С.29-37.

Наша адреса: м. Київ, вул. Боткіна 1, Корпус 28 к.214

Our address: Kyiv, street Botkin 1, Building 28 room 214

Контактний телефон/Contact phone: +38 044 204 86 33

 

В. о. завідувача кафедри: Бондаренко Олександр Миколайович

  кімната 214, корпус 28

Пошта кафедри / Mail: arb.iat@kpi.ua

Сайт кафедри / Веб-сайт:  arb.kpi.ua


Notice: Constant _JEXEC already defined in /var/www/clients/client432/web512/web/index.php on line 53