Керівник Гуртка Авіа та ракетомоделювання - студент 4-го курсу Якименко Владислав

Метою програми є формування компетентностей особистості в проце­сі ракетомоделювання.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: оволодіння базовими знаннями з ракетомоделювання; технологічними процесами обробки різних матеріалів, пов’язаних із виго­товленням моделей;

практичної: закріплення та поглиблення вмінь і навичок користу­вання різноманітними матеріалами й інструментом, модельними двигунами та стартовим обладнанням;

творчої: проектування власних моделей і конструкцій; розвиток конструкторсько-технологічних здібностей, пізнавальної активності, стій­кого інтересу до ракетомоделювання та ракетомодельного спорту; оволо­діння основами наукової організації праці;

соціальної: виховання культури праці; свідомої дисципліни, точ­ності й акуратності; розвиток сили, витривалості, швидкості, спритності; виховання патріотизму, любові до України, гордості за її досягнення; ор­ганізація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я.

Програма підготовлена з урахуванням рівня сучасних досягнень науки техніки та ґрунтується на Державному стандарті базової і повної загальної середньої школи. У роботі діти використовують і закріплюють знання, здобуті на уроках фізики, математики, трудового навчання, креслення.

Зміст програми передбачає теоретичні та практичні заняття. На заняттях учні вивчають історію розвитку ракетної техніки, основні теоретичні поняття.

Теоретичний матеріал пов’язується з темами практичних робіт відпо­відно до навчального плану роботи гуртка.

На практичних заняттях учні виготовляють моделі ракет, парашути з доступних матеріалів, вивчають технологічні прийоми і варіанти виготов­лення окремих деталей моделей.

Гурток Ракетної-космічної інженерії • https://www.instagram.com/phoenix.rockets/
Керівник Гуртка Ракетної-космічної інженерії • https://www.instagram.com/po_c_k_emon2.0/

Заняття проходять у наступний час:

Чт.16:00 -20:00
Пт.16:00 -20:00
Сб 10:00-14:00

Для всіх бажаючих, студентів і школярів, на кафедрі авіа- та ракетобудування, Інституту Аерокосмічних Технологій працює ГУРТОК Робототехнічної інженерії.

В рамках гуртка для школярів, студентів і аспірантів, які цікавляться робототехнікою, електронікою та програмуванням створені такі навчальні курси: програмування мовою С/С++, мейкерство на платах типу (STM32, Arduino, Raspberry PI), практична схемотехніка та електроніка, системи автоматичного керування.

Навчання має переважно практичний характер та починається з управління нескладними пристроями та роботою датчиків, а вже до кінця курсу учасники зможуть створювати власних роботів.

Заняття будуть проходити в 28 корпусі Інституту аерокосмічних технологій.

Наша адреса: м. Київ, вул. Боткіна 1, Корпус 28 к.214

Our address: Kyiv, street Botkin 1, Building 28 room 214

Контактний телефон/Contact phone: +38 044 204 86 33

 

В. о. завідувача кафедри: Бондаренко Олександр Миколайович

  кімната 214, корпус 28

Пошта кафедри / Mail: arb.iat@kpi.ua

Сайт кафедри / Веб-сайт:  arb.kpi.ua


Notice: Constant _JEXEC already defined in /var/www/clients/client432/web512/web/index.php on line 53