Ф-КАТАЛОГ

ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Для здобувачів ступеня доктора філософії

за освітньо-науковою програмою
«Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

зі спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Випускаюча кафедра: авіа та ракетобудування

 

 

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання студентами третього (освітньо-наукового) рівня ВО згідно навчального плану на наступний навчальний рік.

 

Вибір дисциплін з Ф-каталогу аспірантами здійснюється на початку осіннього семестру (обрані дисципліни вивчатимуться у весняному семестрі того ж року навчання) та на початку весняного семестру першого року навчання (обрані дисципліни вивчатимуться у наступному навчальному році).

 

 

ПЕРЕЛІК вибіркових освітніх компонентів

Цикл професійної підготовки

рівень: третій (науковий)

галузь знань: 13 Механічна інженерія

спеціальність 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

освітньо-наукова програма

 

Випускова кафедра:

Авіа- та ракетобудування   НН ІАТ

2. Вибіркові освітні компоненти

 (Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального  Каталогів)

Шифр за ОП

Освітні компоненти (навчальні дисципліни)

Вибіркові освітні компоненти                                                    (навчальні дисципліни)

Курс

Семестр

Кредити ETCS

В 1

Освітній компонент 1 Ф-Каталогу

Методи та засоби поліпшення стійкості та керованості ЛА за поздовжнім степенем вільності

2

3

5

Методи та засоби поліпшення стійкості та керованості ЛА за поперечним степенем вільності

Методи та засоби поліпшення стійкості та керованості ЛА за шляховим степенем вільності

В 2

Освітній компонент 2 Ф-Каталогу

Наукові засади технологічних особливостей проектування деталей літальних апаратів.

2

4

5

Наукові засади технологічних особливостей проектування складальних одиниць літальних апаратів.

Методи верифікації результатів розрахунків та експериментів

 

 

 

 

Дисципліна

Методи та засоби поліпшення стійкості та керованості ЛА за поздовжнім степенем вільності

Рівень ВО

Третій (науковий)

Курс

2

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у здобувачів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисципліни "Моделювання аеродинамічних явищ та процесів в умовах дозвукових, трансзвукових та надзвукових швидкостей".

Що буде вивчатися

Засади теорії стійкості та керованості літака, методики та практики математичного моделювання.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які здобувачі отримують в процесі вивчення дисципліни "Методи та засоби поліпшення стійкості та керованості ЛА за поздовжнім степенем вільності", дозволяють їм самостійно виконувати дослідження стійкості та керованості літальних апаратів різних схем.

Чому можна навчитися (результати навчання)

В результаті вивчення дисципліни здобувачі отримають знання, необхідні для розробки математичних моделей стійкості та керованості  літака, розробки методів поліпшення аеродинамічних та динамічних характеристик літака в умовах впливу різних факторів; також досліджувати вплив компонентів літака на характеристики стійкості та керованості.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Вивчення даної дисципліни дає можливість самостійно використовувати методи і засоби підвищення стійкості та керованості ЛА різних аеродинамічних схем, аналізувати характеристики стійкості та керованості літальних апаратів, та видавати на підставі аналізу необхідні проектні рекомендації.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, практичні заняття (семінари), самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

 

Дисципліна

Методи та засоби поліпшення стійкості та керованості ЛА за поперечним степенем вільності

Рівень ВО

Третій (науковий)

Курс

2

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у здобувачів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисциплін "Моделювання аеродинамічних явищ та процесів в умовах дозвукових, трансзвукових та надзвукових швидкостей".

Що буде вивчатися

Засади теорії стійкості та керованості літака, методики та практики математичного моделювання.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які здобувачі отримують в процесі вивчення дисципліни "Методи та засоби поліпшення стійкості та керованості ЛА за поперечним степенем вільності", дозволяють їм самостійно виконувати дослідження стійкості та керованості літальних апаратів різних схем.

Чому можна навчитися (результати навчання)

В результаті вивчення дисципліни здобувачі отримають знання, необхідні для розробки математичних моделей стійкості та керованості  літака, розробки методів поліпшення аеродинамічних та динамічних характеристик літака в умовах впливу різних факторів; також досліджувати вплив компонентів літака на характеристики стійкості та керованості.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Вивчення даної дисципліни дає можливість самостійно використовувати методи і засоби підвищення стійкості та керованості ЛА різних аеродинамічних схем, аналізувати характеристики стійкості та керованості літальних апаратів, та видавати на підставі аналізу необхідні проектні рекомендації.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, практичні заняття (семінари), самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

 

 

Дисципліна

Методи та засоби поліпшення стійкості та керованості ЛА за шляховим степенем вільності

Рівень ВО

Третій (науковий)

Курс

2

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у здобувачів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисципліни "Моделювання аеродинамічних явищ та процесів в умовах дозвукових, трансзвукових та надзвукових швидкостей".

Що буде вивчатися

Засади теорії стійкості та керованості літака, методики та практики математичного моделювання.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання і вміння, які здобувачі отримують в процесі вивчення дисципліни "Методи та засоби поліпшення стійкості та керованості ЛА за шляховим степенем вільності", дозволяють їм самостійно виконувати дослідження стійкості та керованості літальних апаратів різних схем.

Чому можна навчитися (результати навчання)

В результаті вивчення дисципліни здобувачі отримають знання, необхідні для розробки математичних моделей стійкості та керованості  літака, розробки методів поліпшення аеродинамічних та динамічних характеристик літака в умовах впливу різних факторів; також досліджувати вплив компонентів літака на характеристики стійкості та керованості.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Вивчення даної дисципліни дає можливість самостійно використовувати методи і засоби підвищення стійкості та керованості ЛА різних аеродинамічних схем, аналізувати характеристики стійкості та керованості літальних апаратів, та видавати на підставі аналізу необхідні проектні рекомендації.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, практичні заняття (семінари), самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

 

Дисципліна

Наукові засади технологічних особливостей проектування деталей літальних апаратів.

Рівень ВО

Третій (науковий)

Курс

2

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у здобувачів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисципліни "Сучасні інформаційні технології проектування конструкцій ЛА".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів проектування деталей літальних апаратів, зокрема методу скінченних елементів.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які здобувачі отримують під час  вивчення дисципліни "Наукові засади технологічних особливостей проєктування деталей літальних апаратів.", дозволяють їм самостійно розробляти спеціалізовані методики визначення оптимальної аеродинамічної конфігурації ЛА, і практично їх реалізовувати, зокрема, шляхом використання інтегрованого програмного забезпечення.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти спеціалізовані багатопараметричні моделі аеродинамічних компонувань ЛА, які дають можливість  ефективно використовувати математичні методи оптимізації для пошуку оптимальної аеродинамічного компонування; використовувати та вдосконалювати методи і засоби апроксимації та інтерполяції, структурно-параметричної оптимізації на основі створення багатопараметричних моделей, у тому числі з використанням багатокритерійних методів оптимізації.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Ефективно виконувати оптимізацію аеродинамічного компонування ЛА, шляхом розробки та використання спеціалізованого інтегрованого прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу формування розрахункових моделей, в тому числі багатопараметричних моделей ЛА на ранніх стадіях проектування; застосовувати набуті знання й уміння в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальний посібник.

Форма проведення занять

Лекції, практичні заняття (семінари), самостіні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

 

Дисципліна

Наукові засади технологічних особливостей проєктування складальних одиниць літальних апаратів.

Рівень ВО

Третій (науковий)

Курс

2

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування ІАТ

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у здобувачів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисципліни "Сучасні інформаційні технології проектування конструкцій ЛА".

Що буде вивчатися

Теорія і практика розробки та застосування сучасних математичних методів проектування деталей літальних апаратів, зокрема методу скінченних елементів.

Чому це цікаво/треба вивчати

Знання та вміння, які здобувачі отримують під час  вивчення дисципліни "Наукові засади технологічних особливостей проєктування складальних одиниць літальних апаратів.", дозволяють їм самостійно розробляти спеціалізовані методики визначення оптимальної аеродинамічної конфігурації ЛА, і практично їх реалізовувати, зокрема, шляхом використання інтегрованого програмного забезпечення.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти спеціалізовані багатопараметричні моделі аеродинамічних компонувань ЛА, які дають можливість  ефективно використовувати математичні методи оптимізації для пошуку оптимальної аеродинамічного компонування; використовувати та вдосконалювати методи і засоби апроксимації та інтерполяції, структурно-параметричної оптимізації на основі створення багатопараметричних моделей, у тому числі з використанням багатокритерійних методів оптимізації.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Ефективно виконувати оптимізацію аеродинамічного компонування ЛА, шляхом розробки та використання спеціалізованого інтегрованого прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу формування розрахункових моделей, в тому числі багатопараметричних моделей ЛА на ранніх стадіях проектування; застосовувати набуті знання й уміння в подальшій професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, самостійні завдання.

Форма прове-дення занять

Лекції, практичні заняття (семінари), самостіні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

 

 

Дисципліна

Методи верифікації результатів розрахунків та експериментів

Рівень ВО

Третій (науковий)

Курс

2

Обсяг

5 кредитів ЄКТС

Мова викладання

Українська

Кафедра

Авіа- та ракетобудування ІАТ

Вимоги до початку вивчення

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у здобувачів навичок користування персональними комп'ютерами на рівні досвідченого користувача, а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка", а також дисципліни "Сучасні інформаційні технології проектування конструкцій ЛА".

Що буде вивчатися

Методи планування експериментів, методи ідентифікації характеристик об'єктів за даними натурних випробувань. Методи обробки результатів експериментальних даних і даних чисельних розрахунків, методи проектувального та перевірочного розрахунку, методи розрахункових та льотних випробувань.

Чому це цікаво/треба вивчати

Математична обробка результатів експериментів, включаючи методи ідентифікації характеристик літальних апаратів за даними натурних і трубних випробувань допомагає будувати точніші математичні моделі, які мають велике практичне значення.

Чому можна навчитися (результати навчання)

Розробляти програми проведення різних експериментів, у тому числі льотних відповідно вимог норм льотної придатності ЛА, користування методами  проектувального та перевірочного розрахунку, методи розрахункових та льотних випробувань.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)

Працювати з нормами льотної придатності; готувати і проводити різноманітні випробування об'єктів авіаційної і космічної техніки; проводити дослідження в аеродинамічних і гідродинамічних трубах; розробляти програми льотних випробувань та проводити обробку й аналіз їхніх результатів.

Інформаційне забезпечення

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, самостійні завдання.

Форма прове-дення занять

Лекції, практичні заняття (семінари), самостійні роботи.

Семестровий контроль

Екзамен

 

 

Наша адреса: м. Київ, вул. Боткіна 1, Корпус 28 к.214

Our address: Kyiv, street Botkin 1, Building 28 room 214

Контактний телефон/Contact phone: +38 044 204 86 33

 

В. о. завідувача кафедри: Лук’янов Петро Володимирович

  кімната 206д, корпус 28

Пошта кафедри / Mail: arb.iat@kpi.ua

Сайт кафедри / Веб-сайт:  arb.kpi.ua

Please publish modules in offcanvas position.


Notice: Constant _JEXEC already defined in /var/www/clients/client432/web512/web/index.php on line 53