Графік рецензування магістерських дисертацій студентів 6 курсу
гр. АЛ-01мп

ПІБ студента Назва магістерської дисертації ПІБ керівника
МД
Посада, вчені ступінь
та звання, прізвище і
ініціали рецензента
МД
Дата
рецензування
1. Кутузов
Антон
Андрійович
Ракета-носій комерційного
призначення
Доцент, к.т.н.,
Бондаренко
Олександр
Миколайович
Професор кафедри
СКЛА, д.ф.-м.н.,
професор Чепілко
Микола Михайлович
13.12.21 р.
2. Гоголєва
Діана
Вікторівна
Оцінка впливу депланації
поперечного перерізу на
напружено-деформований стан
тонколистових конструктивних
елементів з надрізами
Доцент, к.т.н.,
Бондаренко
Олександр
Миколайович
Професор кафедри
СКЛА, д.ф.-м.н.,
професор Чепілко
Микола Михайлович
13.12.21 р.
3. Кухта
Роман
Богданович
Пасажирський літак Доцент, к.т.н.,
Бондаренко
Олександр
Миколайович
Ст. викладач кафедри
СКЛА, к.т.н. Камелін
Анатолій Борисович
13.12.21 р.
4. Стебінська
Анна
Вікторівна
Автоматизоване конструювання
підкосу крила регіонального
транспортного літака
Професор,
д.т.н., Шкриль
Олексій
Олександрович
Ст. викладач кафедри
СКЛА, к.т.н. Камелін
Анатолій Борисович
13.12.21 р.
5. Сурков
Кирилл
Юрійович
Ідентифікація характеристик
безпілотного літального апарату
Доцент, к.т.н.,
Мариношенко
Олександр
Петрович
Професор кафедри
СКЛА, д.ф.-м.н.,
професор Чепілко
Микола Михайлович
13.12.21 р.
6. Тисячук
Олег
Вячеславович
Оптимізація аеродинамічних
характеристик планера на основі
статистичних даних польотів та
моделі атмосфери
Професор,
д.т.н.,
Сухов
Віталій
Вікторович
Доцент кафедри
СКЛА, к.т.н., доцент
Сердюк Анатолій
Анатолійович
13.12.21 р.
7. Хребтієвський
Ярослав
Юрійович
Методика вибору раціональних
параметрів безпілотного літального
апарату класу «міні» з підвищеною
тривалістю польоту
Ассистент,
к.т.н.,
Козей
Ярослав
Сергійович
Доцент кафедри
СКЛА, к.т.н., доцент
Сердюк Анатолій
Анатолійович
13.12.21 р.

На вказану дату рецензування на пошту рецензента надіслати теку (назва - ПІБ студента) із електронними
варіантами
:
магістерської дисертації (МД) (титульний лист, технічне завдання, анотація на українській мові, текст МД, графічний
матеріал у форматі *jpg)
відгука наукового керівника,
Unicheck Similarity Report.
В. о. завідувача кафедрою АРБ Олександр БОНДАРЕНКО

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

НАКАЗ №  1061-с

м. Київ                                                        « 23 »  квітня  2021р.

 

Про допуск студентів до атестації та затвердження тем  і керівників дипломних проектів випускників освітнього ступеня «Бакалавр»

 По студентському складу Інституту аерокосмічних технологій

денна форма навчання

 Відповідно до Закону «Про вищу освіту» та з метою якісної підготовки до атестації випускників освітнього ступеня «Бакалавр»,

 НАКАЗУЮ:

  1. Допустити до атестації студентів, які виконали індивідуальний навчальний план, затвердити теми та призначити керівників дипломних проектів:

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові  студента

Теми дипломних проектів

Посада, вчений ступінь і звання, прізвище й ініціали керівника

Спеціальність: 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Освітня програма: Літаки і вертольоти

Група ВЛ-72

1

Ахтямов

Едвард

Харисович

Застосування  біокомпозитних матеріалів в конструкції агрегатів літака

Доцент, к.т.н., Зінченко Д. М.

2

Гембаровський Леонід

Сергійович

Ударний безпілотний апарат

Доцент, к.т.н., Бондаренко О. М.

3

Довгань

Олександр Андрійович

Вхідна частина аеродинамічної труби

Ст. викладач

Борисов В. В.

4

Ірванець

Маргарита

Ігорівна

Оптимізація параметрів

комерційної ракети-носія

Доцент, к.т.н., Бондаренко О. М.

5

Коваленко

Оксана Володимирівна

Прямоточний повітряно-реактивний двигун

Доцент, к.т.н., доц.,

Мариношенко О.П.

6

Козей

Ярослав Миколайович

Катапульта для безпілотного літального апарату

Професор, д.т.н., проф.,

Сухов В. В.

7

Коломієць

Кіріл

Ігорович

Використання «розумних» матеріалів в конструкціях літальних апаратів

Доцент, к.т.н., доц.,

Мариношенко О.П.

8

Лемешко

Максим В'ячеславович

Система керування адаптивним крилом

безпілотного літального апарату

Професор, д.т.н., проф.,

Архипов О. Г.

9

Ликін

Іван

Олександрович

Адаптивні закінцівки крила

Асистент, к.т.н., Конотоп Д. І.

10

Лукан

Андрій

Вадимович

Шасі важкого безпілотного літального апарату

Професор, д.т.н., проф.,

Сухов В. В.

11

Мусаєва

Ельмiра

Азерiвна

Легка космічна ракета

Ст. викладач

Яковенко П. О.

12

Трохименко

Олексій Володимирович

Рама навчальної аеродинамічної труби

Ст. викладач

Борисов В. В.

13

Філоненко Олександр

Ігорович

Механізація крила літака короткого зльоту та посадки

Професор, д.т.н., проф.,

Сухов В. В.

14

Шийка

Вікторія

Іванівна

Оптимізація конструкції вертикального оперення літака АН-10

Професор, д.т.н., проф.,

Архипов О. Г.

 Група  ВЛ-73

1

Андрієвський Ярослав

Сергійович

Безпілотний літальний апарат для моніторингу газопроводів

Ст. викладач

Яковенко П. О.

2

Гужевський

Микита

Юрійович

Нагрівальні елементи для протиобледенювальної системи літаків

Доцент, к.х.н., с.н.с.,

Казакевич М. Л.

3

Делінгевич Володимир Андрійович    

Технологія складання центроплану крила

Асистент,

Толстой С. А.

4

Івков

Олександр Олександрович

Безпілотний рятувальний комплекс

Ст. викладач

Яковенко П. О.

5

Касілов

Максим Олексійович

Планер літального апарату схеми "літаюче крило"

Асистент, к.т.н., Конотоп Д. І.

6

Марковська

Юлія

Владиславівна

Технологія виготовлення електропровідної

композиції в протиобледенювальній

системі літака

Доцент, к.х.н., с.н.с.,

Казакевич М. Л.

7

Падун

Олексій Миколайович

Стенд-імітатор магнітного поля для випробувань системи орієнтації та стабілізації наносупутника

Доцент, к.т.н., доц.,

Мариношенко О.П.

8

Пушкар

Владислав Володимирович

Аванпроект далекомагістрального літака

Доцент, к.т.н.,

Бондар Ю.І.

9

Серенко

Таїсія

Леонідівна

Адаптивне композитне крило

Професор, д.т.н., проф.,

Сухов В. В.

10

Топорець

Дмитро

Васильович

Оснастка для створення електронагрівальних

елементів протикригових систем літаків

 

Доцент, к.х.н., с.н.с.,

Казакевич М. Л.

11

Торохтій

Михайло

Петрович

Середньомагістральний транспортний літак

Доцент, к.т.н.,

Бондар Ю.І.

12

Черненко

Тетяна

Дмитрівна

Форкамера навчальної аеродинамічної труби

Ст. викладач

Борисов В. В.

13

Штейко

Яна

Володимирівна

Проектування легкого літака для місцевих

пасажирських перевезень

Доцент, к.т.н., Бондаренко О. М.

Група  ВЛ – п84

1

Ничипоренко Євгеній

Петрович

Складання шпангоуту фюзеляжу надважкого літака

Асистент,

Толстой С. А.

Спеціальність: 173  Авіоніка

Освітня програма:  Системи керування літальними апаратами та комплексами

Група ВЛ-71

1

Абдулла Муслім Енаятуллайович

Геометричні перетворення і прив’язка зображень дистанційного зондування Землі.

Ст. викладач 

Камелін А.Б.

2

Богданов Данило Ігорович

Високоточний трьохкоординатний механічний скануючий модуль на базі п’єзоелектричного двигуна.

Доцент 

Мошенський А.О.

3

Борисенко Костянтин Олегович

Датчик кутової швидкості на базі твердотільного хвильового гіроскопа.

Асистент 

Трунов В.Ю.

4

Гладишкевич Юлія Олександрівна

Система керування рухом безпілотного літального апарату на етапі зльоту та набору висоти.

Доцент 

Бурнашев В.В.

5

Голембіовський Руслан Анатолійович

Система орієнтації наносупутника на основі інерціального вимірювального модуля та магнітометра.

Доцент 

Пономаренко С.О.

6

Грек Ілля

Юрійович

Метод вибіру оптимального режиму керування конвертипланом в перехідному режимі польоту.

Асистент

Предаченко К.О.

7

Зорін Сергій Дмитрович

Комплементарний фільтр  для визначення орієнтації на мікроелектромеханічних вимірювачах.

Професор

Рижков Л. М.

8

Каленіченко Андрій Олександрович

Метод підвищення точності мікромеханічного датчика кутової швидкості.

 

Асистент

Трунов В.Ю.

9

Кучер Володимир Васильович

Комплексована система вимірювання висоти польоту квадрокоптера на малих висотах.

Доцент 

Пономаренко С.О.

10

Лобзов Костянтин Андрійович

Метод визначення географічних азимутів на місцевості.

Доцент 

Лукомський В.Г.

11

Масленко Юлія Володимирівна

Система керування адаптивною механізацією крила.

Асистент 

Предаченко К.О.

12

Оксак Ірина Дмитрівна

Система технічного зору для визначення відстані до навігаційного орієнтира.

Доцент 

Бобков Ю. В.

13

Паламарчук Павло Олексійович

Система позиціювання з приймачем системи  супутникової навігації та акселерометром.

Професор 

Рижков Л. М.

14

Пащенко Микита Андрійович

Цифрова фільтрація зображення дистанційного зондування Землі.

Ст. викладач 

Камелін А.Б.

15

Прокоп'єв Роман Євгенович

Система керування рухом безпілотного літака при польоті за маршрутом.

Доцент 

Бурнашев В.В.

16

Салюта Максим Олександрович

Система керування орієнтацією навколоземного космічного апарату.

Доцент 

Лукомський В.Г.

17

Скопюк Максим Ігорович

Датчик крену безпілотного літального апарату, що обертається в польоті.

Доцент 

Черняк М.Г.

18

Тишковець Микита Володимирович

Система керування космічним апаратом дистанційного зондування Землі.

Доцент 

Лукомський В.Г.

19

Хижняк Євгеній Євгенійович

Стендове визначення адитивних часових похибок зміщення нуля навігаційних акселерометрів різних класів точності.

Доцент 

Черняк Н.Г.

20

Юрикова Валерія Дмитрівна

Високоточний механічний скануючий однокоординатний модуль на базі п’єзоелектричного двигуна.

Доцент 

Мошенський А.О.

Група ВЛ-п81

1

Смірнов Іван Сергійович

Система орієнтації наносупутника на основі інерціального вимірювального модуля, магнітометра і сонячного датчика.

Доцент 

Пономаренко С.О.

2

Василенко Олег Ігорович

Трекер для висотного зонда з розгалудженою мережею телеметрії.

Доцент 

Мошенський А.О.

 Підстава: подання випускових кафедр.

  Директор ІАТ                                                  Іван КОРОБКО

 

 

Наша адреса: м. Київ, вул. Боткіна 1, Корпус 28 к.214

Our address: Kyiv, street Botkin 1, Building 28 room 214

Контактний телефон/Contact phone: +38 044 204 86 33

 

Завідувач кафедрою: Кабанячий Володимир Володимирович

  кімната 214, корпус 28

Пошта кафедри / Mail: arb.iat@kpi.ua

Сайт кафедри / Веб-сайт:  arb.kpi.ua

Please publish modules in offcanvas position.